tiistai 15. helmikuuta 2022

Tilinpäätös 2021

Vuosi 2021 oli varallisuuden kerryttämisen kannalta suhteelisen merkittävä. Hyppy pois palkansaajan roolista yrittäjän saappaisin, oli antoisa ja mielenkiintoinen. Menneen vuoden aikana saatiin hieman kerättyä bufferia säästöön, joka toimii jonkin asteisena suojana, mikäli laskutettavat työt loppuisivat. 

Toistaiseksi tilauskirja näyttää hyvältä ainakin kesään asti, ja senkin jälkeen on mahdollista päästä koulutusmyynnillä kohtuulliseen tulokseen. Pari muuttujaa vielä on vetämässä, joilla on mahdollista jatkaa hyvää tulotasoa. Jännä nähdä miten käy. 

Ja sitten lukuja:

Kuten todettu, yrittäjyyden vaikutus näkyy suhteellisen selkeänä kulmakertoimen muutoksena kuvaajassa. Tulosta nostattaa laskuissa mukana oleva yrityksen oma pääoma. Vuodenvaihteessa toteutetut poistot taseessa selittävät kuvaajassa näkyvän pudotuksen.

Yrityksen avainluvut

Liikevaihto 128 600 €
Liikevoitto 69 500 €

Osakepoiminnan tulos +51 % 

Yrityksen sijoitusvarallisuuden kehitys


Edellisessä postauksessani sanoin, että lanseeraan uuden mittarin, koska yrityksen oman pääoman pitäminen sijoitusvarallisuudessa mielestäni vääristi tilannetta suhteessa sijoitusmarkkinaan. Uudessa sijoiutusten seurantamittarissa on mukana minun henkilökohtainen sijoitusvarallisuus, sekä yrityksen likvidit sijoitukset. Nämä kaikki sijoitukset ovat seurausta sijoituspäätöksistä, ja niitä on hyvä verrata esimerkiksi OMXHGI -indeksiin.

Tästä alkaa (tällä mittarilla) kunnianhimoinen tavoite kohti miltsiä! Tavoitevuosi on 2036. Sellainen sanontahan on, että kun kurottaa tähtiin, niin laskeutuu kuuhun*. Tällä nyt viittaan siihen, että vaikka tuo miltsi jäisikin vajaaksi, niin esim. jo puoletkin tavoitteen saavuttaisesta takaisi tuossa vaiheessa mukavan passiivisen tulon ja sitä kautta chillin toimeentulon, jossain lämpöisessä.

Edit: Tämänhetkinen FIRE-luku on 451 € / kk. Tästä lohkaistu pieni välietappi on 150k vuoden 2023 loppuun. Jännä nähdä miten käy!


*Suomennettuna sanonta toimii täysin päinvastoin; Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa...